دستگاه پرکن خطی دهانه ۱۲۵ 
چهار نازل غلیظ و رقیق زن. 
ظرفیت تولید در ساعت 4800 عدد. 
ظرفیت تولید از ۵۰۰ گرم تا ۸۰۰ گرم. 
سیستم تزریق غلیظ بال سکرو با سروو موتور مارک دلتا. 
سیستم کنترل اتوماتیک PLC. 
تمام قطعات و شاسی از استیل ۳۰۴ تایوان.
دستگاه پرکن خطی دهانه 13*9
چهار نازل غلیظ زن پنیر ویلس. پروسس. لبنه. 
ظرفیت تولید در ساعت 5200عدد . 
ظرفیت تولید از ۲۰۰ گرم تا ۵۰۰ گرم. 
سیستم تزریق غلیظ بال سکرو با سروو موتور مارک دلتا. 
سیستم کنترل اتوماتیک PLC. 
تمام قطعات و شاسی از استیل ۳۰۴ تایوان. 
سیستم آنزیم زن ویلس. 
سیستم اسپری آنتی استیک و آنتی فوم . 
سیستم CIP تمام اتوماتیک.
X